toezicht

Netwerkbijeenkomst

Thema: Toezicht op pensioenfondsen. Presentatie van Guurtje Wolters, oud account-toezichthouder op pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank.
Verder: RvT/RvC en de nieuwe rol van de controller.

Netwerkbijeenkomst

Thema: De staat van het toezicht. Inleider: Dr. Meike Bokhorst.

The Midfield Seminar

Do Boards really matter?

Wat is de meerwaarde van intern toezicht ?

De samenleving verwacht steeds meer van raden van toezicht in de zorg, de volkshuisvesting en het onderwijs: toezicht moet leiden tot betere dienstverlening, betere organisaties en een betere samenleving. Meer verantwoordelijkheden, meer taken, grotere aanspreekbaarheid en stijgende aansprakelijkheid. De normering van ‘goed toezicht’ in codes en regelingen neemt toe. Ook de externe toezichthouders (inspecties) zijn sterk in beweging en de vraag is ‘wie waar nog over gaat’. Hoe leveren raden van toezicht in deze context  toegevoegde waarde en hoe maken we dat zichtbaar?

Hierover ging het eerste seminar van The Midfield. Bekijk de impressie van de dag.

Netwerkbijeenkomst

Thema: Waardegedreven leiderschap en waardegedreven governance. Inleider: Marianne Luyer en Johan Bouwmeester.

Netwerkbijeenkomst

Thema: De sturing van de gemeente aan middenveldorganisaties.

Netwerkbijeenkomst

Thema: Actuele ontwikkelingen in de middenveldsectoren.

Netwerkbijeenkomst

Thema: Standaard voor goede evaluaties. Inleider: Sjors van den Berg.

Netwerkbijeenkomst

Thema: Toezicht in de zorg. Inleider: Ans Verstraete.

Netwerkbijeenkomst

Thema: Evaluatie Raden van Toezicht kleine instellingen.

Netwerkbijeenkomst

Thema: The Young Midfield.

Inleiders: Katherine Diaz, Niki Laan, Sjors van den Berg.