stijl toezichthouden

Seminar Veranderkracht van toezicht?

Na een succesvol eerste seminar over de meerwaarde van intern toezicht, organiseert The Midfield op 27 juni 2019 zijn tweede seminar. Het seminar vindt plaats in de oude sterrenwacht De Sonnenborgh, Zonnenburg 2, Utrecht.

Veranderkracht van toezicht?

Wat is de sterkte van de adviesrol van toezichthouders?

Toezichthouders hebben toegevoegde waarde: zij beïnvloeden het beleid en de bedrijfsvoering van een organisatie. Dat doen ze door voorstellen te toetsen maar ook in de rol van adviseur: veel toezichthouders zijn juist op hun expertise aangezocht en geselecteerd. Maar wat weten we over deze adviesrol? Hoe ver gaat de adviesrol? Wanneer is een adviesrol effectief? Hoe doe je dat? En: hoe sterk is de veranderkracht van een toezichthouder en de raad van toezicht?

Samen met veranderkundige experts uit de verschillende sectoren kijken we op deze dag naar de verandervraagstukken waarvoor maatschappelijke organisaties gesteld staan. Deze zijn taai, wispelturig en weerbarstig. Gewenste veranderprocessen verlopen meestal anders dan bedoeld. Bijsturing en bijstelling zijn aan de orde van de dag.

Over het thema schreven de organisatoren een inleidend artikel ‘Zoektocht naar de effectieve adviesrol’. Dat kunt u lezen op deze site of downloaden (pdf).

Het programma is GEWIJZIGD ten opzichte van de Flyer seminar The Midfield 27 juni. Hieronder vindt u het aangepaste programma.
Aanmeldingsformulier voor het seminar ‘Veranderkracht van toezicht?’

Programma
9.30 uur: Opening: De vraag van vandaag!
Prof. dr. Goos Minderman, dagvoorzitter

The academics

9.40 uur: Prof. dr. Anton Cozijnse, adviseur en hoogleraar VU

o Toezicht en vertrouwen(-sherstel)
o Toezicht op ‘gezondheid’ organisatie (systeem en cultuur)
o Toezicht op ‘verandermaatregelen’ en ‘verandercondities’ (capaciteit)
o Toezichthouders en ‘change leadership’ (capabilities)

10.20 uur: Veranderkunde en veranderkracht.
Dr. Eelco van Hout, Program director TIAS en adviseur

o Veranderkunde & governance in het middenveld
o Verandering en verbetering vanuit het toezicht
o Verschijningsvormen en grenzen aan veranderen door advisering

Vragen en open discussie

The pracademics

11.20 uur: Sturen of houding en gedrag van medewerkers?
Elke van Tiggelen, BDO

o Wat gebeurt er werkelijk in mijn organisatie?
o Soft controls en toezicht

Toezicht op gedrag en cultuur in de organisatie

11.55 uur: Groepsdynamiek en advisering
Frits Oukes (lid van The Midfield)

o Positionering van de adviesfunctie in de boardroom
o Effecten van dynamiek op veranderkracht

12.30 uur: Lunchpauze

13.30 uur: Veranderkracht en organisatie
Michiel Louweret (lid van The Midfield)

o Bovenwereld en onderwereld van organisaties
o Top down sturing van verandering?

The practitioners

14.00 uur: De grenzen van veranderingskracht van toezicht
Guy Buck, bestuurder zorginstelling Aafje en toezichthouder

o Grenzen tussen bestuur en toezicht
o Afspraken in de governance

14.30 uur: Omgekeerde veranderkracht
Liesbeth Schöning, voormalig voorzitter CvB COG (ROC A12, Arentheem College en CSV, toezichthouder en lid van The Midfield)

o Case van de tegenwerkende veranderkracht
o Dilemma’s van veranderkracht in de praktijk

The Specialist

15.15 uur: De lijnen van vandaag bijeen
Interactieve sessie over de nieuwe toezichthouder en diens veranderkracht.
dr. Stefan Peij, directeur Governance University

16.00 – 16.30 uur: Afronding met Grof Geschud!

Ter afsluiting kunt u daarna napraten bij een borrel in de foyer.

Aanmeldingsformulier voor het seminar ‘Veranderkracht van toezicht?’

Toegang: € 250,- ex btw voorinschrijving vóór 1 mei, € 295 ex btw daarna.

Er zijn slechts 70 plaatsen beschikbaar.
Het seminar geeft 5 PE punten volgens registratie VTW.

Netwerkbijeenkomst

Thema: Risk appetite. Inleider: Robert ’t Hart.

Presentatie Michiel Louweret: Invloeden op de stijl.