midfield

Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Seminar Veranderkracht van toezicht?

Na een succesvol eerste seminar over de meerwaarde van intern toezicht, organiseert The Midfield op 27 juni 2019 zijn tweede seminar. Het seminar vindt plaats in de oude sterrenwacht De Sonnenborgh, Zonnenburg 2, Utrecht.

Veranderkracht van toezicht?

Wat is de sterkte van de adviesrol van toezichthouders?

Toezichthouders hebben toegevoegde waarde: zij beïnvloeden het beleid en de bedrijfsvoering van een organisatie. Dat doen ze door voorstellen te toetsen maar ook in de rol van adviseur: veel toezichthouders zijn juist op hun expertise aangezocht en geselecteerd. Maar wat weten we over deze adviesrol? Hoe ver gaat de adviesrol? Wanneer is een adviesrol effectief? Hoe doe je dat? En: hoe sterk is de veranderkracht van een toezichthouder en de raad van toezicht?

Samen met veranderkundige experts uit de verschillende sectoren kijken we op deze dag naar de verandervraagstukken waarvoor maatschappelijke organisaties gesteld staan. Deze zijn taai, wispelturig en weerbarstig. Gewenste veranderprocessen verlopen meestal anders dan bedoeld. Bijsturing en bijstelling zijn aan de orde van de dag.

Over het thema schreven de organisatoren een inleidend artikel ‘Zoektocht naar de effectieve adviesrol’. Dat kunt u lezen op deze site of downloaden (pdf).

Bekijk en download de Flyer seminar The Midfield 27 juni.
Aanmeldingsformulier voor het seminar ‘Veranderkracht van toezicht?’

Programma
9.30 uur: Opening door prof. dr. Goos Minderman, dagvoorzitter

9.40 uur: Prof. dr. Anton Cozijnse, adviseur en hoogleraar VU
• Toezicht en vertrouwen(-sherstel)
• Toezicht op ‘gezondheid’ organisatie (systeem en cultuur)
• Toezicht op ‘verandermaatregelen’ en ‘verandercondities’ (capaciteit)
• Toezichthouders en ‘change leadership’ (capabilities)

10.15 uur: Veranderkunde en veranderkracht.
Eelco van Hout, Program director TIAS en adviseur
• Veranderkunde & governance in het middenveld
• Verandering en verbetering vanuit het toezicht
• Verschijningsvormen en grenzen aan veranderen door advisering

Vragen en open discussie

11.15 uur: Veranderkracht & gedrag in de raad van toezicht
Eleonoor Hintzen, adviseur
• Van Ambitie naar Impact
• Veranderen van toezicht: de lange termijn?
• Gedragscomponent van overtuigen

11.45 uur: Sturen of houding en gedrag van medewerkers?
Elke van Tiggelen, BDO
• Wat gebeurt er werkelijk in mijn organisatie?
• Soft controls en toezicht
• Toezicht op gedrag en cultuur in de organisatie

12.15 uur: Taking stock: Kernpunten bij verandering vanuit de toezichtrol?
Frits Oukes en Michiel Louweret, The Midfield

12.30 uur: Lunchpauze

14.00 uur: Bewust, betrokken en gericht op verbetering & verandering
Interactieve sessie over de nieuwe toezichthouder onder leiding van dr. Stefan Peij, directeur Governance University

15.00 uur:

KEY NOTE: Veranderkracht van de toezichthouder?!

Annemarie Jorritsma – Lebbink, voorzitter RvC Alliander, lid RvC PWC, fractievoorzitter VVD Eerste Kamer, oud-minister, oud-vice-premier en voormalig burgemeester van Almere.

16.00 – 16.30 uur: Afronding met Grof Geschud!
Daarna een borrel in de foyer.

Aanmeldingsformulier voor het seminar ‘Veranderkracht van toezicht?’

Toegang: € 250,- ex btw voorinschrijving vóór 1 mei, € 295 ex btw daarna.

Er zijn slechts 80 plaatsen beschikbaar.
Het seminar geeft 5 PE punten volgens registratie VTW.

Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Netwerkbijeenkomst

Presentaties
Marianne Luyer neemt ons mee in een actuele casus waarin zij, als net nieuw aangetreden toezichthouder, het plotselinge faillissement van een zorginstelling van dichtbij heeft meegemaakt.
Het tweede thema betreft de veranderkracht van de toezichthouder. Afgelopen jaar is reeds een eerste aanzet gemaakt op dit thema. Dit jaar willen we dit verder uitdiepen in de vorm van een artikel (eerste kwartaal 2019), het seminar in juni en een onderzoek dat hieraan gekoppeld zal zijn. Michiel Louweret, Frits Oukes en Goos Minderman nemen ons dinsdag mee langs de verschillende invalshoeken die met dit thema gemoeid zijn.