De cultuursector werkt met een eigen governance code. Bij de grote culturele organisaties zijn het bestuur en toezicht meestal goed geregeld. Doel is nu ook de kleinere spelers verder te laten professionaliseren. Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends, initiatoren van Platform Governance in Cultuur, belichten de geactualiseerde Governance Code Cultuur 2019. Hun beschouwing verscheen in Goed Bestuur & Toezicht 1, 2019.

Lees en/of download ‘Spotlight op de Governance code cultuur 2019’ (pdf, 50 Mb)