• SpotlightCultuurcode

Spotlight op de governance code cultuur 2019

De cultuursector werkt met een eigen governance code. Bij de grote culturele organisaties zijn het bestuur en toezicht meestal goed geregeld. Doel is nu ook de kleinere spelers verder te laten professionaliseren. Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends, initiatoren van Platform Governance in Cultuur, belichten de geactualiseerde Governance Code Cultuur 2019. Hun beschouwing verscheen in Goed Bestuur & Toezicht 1, 2019.

Lees en/of download ‘Spotlight op de Governance code cultuur 2019’ (pdf, 50 Mb)

Veranderkracht van toezicht

Zoektocht naar de effectieve adviesrol
Auteurs: Katherine Diaz, Michiel Louweret, Frits Oukes en Goos Minderman (1)

Dit artikel verscheen in GB&T in maart 2019. U kunt het hele artikel ook downloaden (pdf). Het artikel is een opzet voor het seminar Veranderkracht van Toezicht, dat The Midfield op 27 juni organiseert in Utrecht in samenwerking met BDO en GB&T.
1. Samenvatting
Als we vacatureteksten voor toezichthouders analyseren, wordt snel duidelijk dat de selectie van toezichthouders vooral gebeurt op basis van hun vakkennis en -ervaring (huisvesting, financiën etc). Dat lijkt logisch, maar als ervaren toezichthouders vervolgens eigen denkbeelden en inzichten (dwingend) inzetten, dan lopen ze […]