Nederland heeft de grootste non-profitsector ter wereld: zorg, onderwijs, volkshuisvesting. Het zijn allemaal stichtingen en verenigingen. In de internationale rankings scoren ze heel goed op kwaliteit: geen ander land ter wereld heeft deze combinatie van kwaliteit in deze sectoren van dienstverlening. Wij hebben het beste middenveld ter wereld!

Maar kan dat versnipperde, ingewikkelde middenveld alle uitdagingen aan? Hoe stuurt men de dynamiek die inherent is aan dit veld? Hoe ontwikkel je een goede maatschappelijke meerwaarde binnen bedrijfsmatig verantwoorde grenzen en – heel belangrijk – hoe overtuig je overheid, partners en samenleving dat je het maximale doet dat er in de maatschappelijk taak van je mag worden verwacht?

The Midfield organiseert kringen, seminars, publicaties en cursussen die het unieke Nederlandse middenveld ontwikkelen en ondersteunen. U neemt deel in een dynamisch zelf-ontwikkelend netwerk met professionals. Gezamenlijk zoeken we het geheim van het succes van het middenveld en passen governance, control en verantwoording er op aan.