Nederland heeft de grootste non-profitsector ter wereld: zorg, onderwijs, volkshuisvesting. Het zijn allemaal stichtingen en verenigingen. In de internationale rankings scoren ze heel goed op kwaliteit: geen ander land ter wereld heeftdeze combinatie van kwaliteit in deze sectoren van dienstverlening. Wij hebben het beste middenveld ter wereld!

Nonprofit workforce % active population

The Midfield is een netwerk van wetenschappers, en praktijkdeskundigen op het gebied van governance – toezicht bestuur en processen – in het Nederlandse middenveld. Door middel van bijeenkomsten inspireren wij elkaar, ontwikkelen inzichten en verrichtenwij onderzoek. Alle bijeenkomsten hebben actuele wetenschappelijke inzichten als basis, en tijdens de bijeenkomsten wordt er concreet gewerkt aan het verdiepen van de bevindingen. Alle resultatenworden zoveel mogelijk gepubliceerd: wij werken goed en intensief samen met Goed Bestuur & Toezicht: www.goedbestuurentoezicht.nl.

Waarom The Midfield?

The Midfield is een platform dat tot doel heeft het middenveld door te ontwikkelenop basis van het combineren van wetenschappelijk onderzoek en inzichten van ‘practitionars’. Daarmee bedoelen wij dat het nodig en noodzakelijk is om kritisch te blijvennadenken over de toegevoegde waarde van toezicht. Het feit dat het toezicht draait en werkt is niet voldoende, het toezicht moet zich blijven ontwikkelen en doorontwikkelen en wij bepalen gezamenlijk welke richtingen nuttig, interessanten waardevol zijn voor ons Middenveld.

Het netwerk vormt de kern

De kern van The Midfield is het netwerk: de ontmoeting met elkaar en gesprek dat daar plaatsvindt. Verdieping, netwerken en samenwerken. Tijdens de bijeenkomsten worden thema’s behandeld en contacten gelegd. Veel mensen binnen het netwerk werken samenaan opdrachten of organisaties. Het doel van de Midfield is ‘een opiniërend (wetenschappelijk geborgd) platform bieden dat op basis van impactvol onderzoek het maatschappelijke middenveld via publicaties en bijeenkomsten wijst op trendsen ontwikkelingen die van belang zijn voor het intern toezicht, waarmee wij willen bereiken dat het Middenveld zich doorontwikkeld. We houden daarom vier keer per jaar bijeenkomsten in de avond vanaf 18 uur en ronden tussen 20.30 en21.00 af. De bijeenkomsten worden voorbereid en begeleid door een programmacommissie.