The Midfield, gevestigd aan Flamingostraat 34bis, 3582 SX Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:Website: https://themidfield.nl/Adres: Rhonestroom 31, 2721 CD ZoetermeerTelefoon: 0614192885

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Midfield verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. The Midfield verwerkt:

– Voor- en/of achternaam- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij registreren geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Midfield verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Verzenden van onze nieuwsbrief- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Midfield maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Midfield bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:Voor- en/of achternaam i.c.m e-mailadres: tot opzegging nieuwsbrief-aanmelding. Dit kan de abonnee zelf op elk gewenst moment doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Midfield verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de nieuwsbrief maken we gebruik van de diensten van MailChimp, een in de Verenigde Staten van Amerika gevestigd bedrijf. De gegevens waarmee je je abonneert op de nieuwsbrief worden dus ook in dat land op een server opgeslagen. Lees het privacybeleid van MailChimp (Engels).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Midfield gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Midfield en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@themidfield.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. The Midfield zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. The Midfield wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Midfield neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@themidfield.nl