The Midfield is eind 2016 ontstaan op initiatief van prof. dr. Goos Minderman. De genodigden vonden elkaar in het idee dat een informeel inhoudelijk netwerk van betrokkenen bij het toezicht in het Nederlandse middenveld een waardevolle aanvulling kon zijn op de bestaande structuren. Passie en ontwikkeling door het delen van ervaring en deskundigheid brachten sindsdien het netwerk in een maandelijkse avondbijeenkomst bij elkaar.

Thema’s en gedachtewisselingen strekken zich uit over de actuele ontwikkelingen in de verschillende sectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs, woningcorporaties, ziekenhuizen, verpleging en verzorging, thuiszorg, jeugdzorg, pensioensector, cultuur, kinderopvang en meer.

Daarnaast komen thema’s aan de orde, zoals de laatste inzichten of ontwikkelingen rondom:

  • Toezicht en kwaliteitstoetsing
  • Toezicht en control
  • Toezicht en accountant
  • Toezicht en maatschappelijk ondernemen


Bekijk de Agenda van The Midfield voor komende en voorbije bijeenkomsten.