foto Robert Crince le Roy

Robert Crince le Roy

Robert is advocaat in Rotterdam. Hij heeft een brede advies- en procespraktijk waarbij vaak complexe bestuurlijke verhoudingen een grote rol spelen. Hij is geïnteresseerd in de rol van de overheid in het rechtsverkeer, zowel vanuit civielrechtelijk, als bestuursrechtelijk perspectief. Ook het grensgebied tussen het publiek- en het privaatrecht heeft zijn interesse.

Onder de cliënten van Robert bevinden zich zowel overheden, semi-overheden en instellingen, als ondernemingen en particulieren.

Robert was van 2009 tot 2011 deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam. Tot 2014 was Robert voorzitter van de Raad van Toezicht van Zadkine. Tot medio 2014 was Robert als partner verbonden aan een internationaal advocatenkantoor.

r.crinceleroy@vanardenne-crinceleroy.nl
+31 (0)10 7410650
+31 (0)6 51528320
LinkedIn

www.vanardenne-crinceleroy.nl