Even voorstellen: Marianne Luyer, ondernemer, toezichthouder, adviseur

In het initiatief van The Midfield komt voor mij alles samen: mijn ervaring, kennis, en passie voor het behoud van onze vitale samenleving. Met het organiseren van het interne toezicht is een antwoord gegeven op het vervolg op de verzuilde samenleving, waardoor allerlei maatschappelijk voorzieningen zijn opgezet door burgers.

Denk hierbij aan scholen, ziekenhuizen, opvang voor armen, weeskinderen, etc. Door verdergaande professionalisering en schaalvergroting zijn we ontwikkeld naar een andere vorm van eigenaarschap van deze maatschappelijke instellingen. Ik vind het erg boeiend om te werken met mensen die van invloed zijn op onze samenleving, gedreven, gepassioneerde mensen, die verder kijken dan de eigen kring of het eigen bedrijf. De manier waarop The Midfield wordt opgezet sluit helemaal aan bij deze
tijd: al netwerkend, de professionals krijgen de ruimte, en vooral: vanuit vertrouwen.

Ik hoop u spoedig te ontmoeten!

Voor informatie onze maatschap OnTheGood, zie de website waardegedrevenleiderschap.nl, en voor mijn overige zakelijke activiteiten zie website mli-intermanagement.nl.