Ik ben al vanaf mijn jeugd geïnteresseerd in de manier waarop we onze maatschappij organiseren en welke positie en rol(len) maatschappelijke organisaties in dit kader hebben. Meer specifiek ben ik gefascineerd door de interactie tussen Raden van Bestuur en Raden van Toezicht in de publieke sector en dan met name de gezondheidszorg. Hoe functioneren deze organen, waarom en hoe ontwikkelt de interactie tussen hen zich, ook ten opzichte van de omgeving? De mensen die ik bij The Midfield ontmoet, brengen ieder van uit eigen perspectief en ervaring expertise in over bovengenoemde zaken. Juist door die diversiteit in achtergronden, functies, rollen en perspectieven is dit een bijzonder en inspirerend netwerk. Met ambitie.
Beroepsmatig werk ik vanaf 1 augustus 2018 als voorzitter Raad van Bestuur van De Zorggroep Noord en Midden Limburg te Venlo (VVT). Tussen 2012 en 2018 was ik bestuurder bij PSW (gehandicaptenzorg). Tevens ben ik arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, lid van het bestuur van de NVZD en voorzitter van de NVZD-governancecommissie. Ten slotte zit ik namens de NVZD in de Innovatie en Adviescommissie Zorgbrede Governance-code van de BOZ.
Ik ben in 2013 gepromoveerd op het proefschrift ‘Toezichtdynamica, een exploratief kwalitatief onderzoek naar het functioneren van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg’. Zie voor verdere informatie hierover: www.toezichtdynamica.nl. Daarnaast publiceer ik regelmatig blogs (oa bij Zorgvisie) of bijdragen in diverse tijdschriften.