Directeur van La Zarza | besturen en toezichthouden met impact, werkend in het veranderend speelveld van wonen zorg welzijn educatie. Daarnaast drie toezichthoudende rollen bij maatschappelijke organisaties die ‘actief in de wijk zijn’: als vicevoorzitter Raad van Commissarissen deltaWonen (woningcorporatie), Lid Raad van Toezicht Ludens (kinderopvang), Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgcentra Rivierenland (ouderenzorg).

Judy Braam is veelzijdig, verbindend, vernieuwend, doortastend en resultaatgericht. Open minded met brede ervaring in bestuurlijke, strategische en toezichthoudende omgevingen. Zij heeft diverse eindverantwoordelijke functies in het bedrijfsleven vervuld. Daarna is zij overgestapt naar het bestuurlijke speelveld in het maatschappelijk middenveld. Tegenwoordig werkt zij vanuit haar bedrijf La Zarza (betekent ‘Braam’ in het Spaans).

Mensen, organisaties en samenleving in beweging krijgen en houden; bijdragen aan het scheppen van de goede context voor de transformatie in het speelveld van wonen-zorg-welzijn-educatie op weg naar een inclusieve, duurzame samenleving is wat haar drijft. Een samenleving waarin mensen meer en meer de rol van zelfregisseur nemen: van consument naar (co)producent. Een vitale leefomgeving waarin de markt meer sociaal onderneemt, de inwoner participeert en de (semi) publieke organisaties daarin faciliteren. Deze transitie vraagt om de huidige systeemwerelden van deze maatschappelijke organisaties en de leefwereld van mensen, eindgebruikers dichter en anders bij elkaar te brengen. Dat vraagt vernieuwing in bestuur, toezicht en in organisaties. Bestuur en toezicht zijn essentieel om die kanteling mogelijk te maken.

Vanuit deze visie werkt Judy Braam in verschillende rollen aan waardegericht bestuur & toezicht, aan toekomstbestendige dienstverlening, aan organisaties die bijdragen aan een vitale samenleving.

Onder meer begeleidt zij boardrooms in wonen zorg welzijn educatie bij visie-, strategie- en toekomstscenario ontwikkeling, bij ontwikkelen van een visie op besturen en toezichthouden, bij organisatie transformaties, bij strategische innovatie, bij samenwerkingen en fusies.
De buitenwereld naar binnen halen, reflecteren, continu verbeteren en blijven leren zijn belangrijke voorwaarden om toekomstbestendig te blijven. In dat kader verzorgt Judy Braam voor boardrooms geregeld zelfevaluaties en brede ontmoetingen met interne en/of externe stakeholders.

Bij het netwerk van The Midfield vindt zij mensen met een gedeelde passie.