De mens, in al haar eenvoud en complexiteit, is mijn inspiratiebron en werkterrein. Ik geloof in de scheppende kracht van de mens en in het verlangen van eenieder om het eigen talent van betekenis te laten zijn voor anderen. Vanuit deze waarderende en positieve filosofie kijk ik naar individu en organisatie, maar niet zonder de schaduwkanten en dualiteit van het bestaan uit het oog te verliezen. Ik publiceer hier graag over, zoals in de boeken over waardegedreven leiderschap die ik samen met Marianne Luyer schreef.

Ik zie het maatschappelijk middenveld als een belangrijke motor voor ontwikkeling in ons land, waarbij de bijzondere positie ervan – onafhankelijk, maar niet los van de overheid en dicht bij de samenleving – veel potentie heeft, maar ook grote uitdagingen kent. Een deel van die uitdagingen ligt op het vlak van de verdeling van bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden en het organiseren van voldoende tegenmacht in het systeem. Ik heb vanuit verschillende posities in dit krachtenveld gewerkt: als voorzitter van een maatschappelijke instelling in de Zaanstreek, als topambtenaar bij de gemeente Almere en vanaf 2010 help ik vanuit verschillende rollen (veranderkundige, moderator, coach en auteur) bestuurders, managementteams, organisaties en individuen zichzelf te ontwikkelen vanuit een waardegedreven perspectief.