Prof. dr. J. (Hans) Bossert werkt sinds jaren als expert en adviseur voor de publieke sector. Hij heeft de afgelopen 20 jaar veel ervaringen opgedaan op het terrein van ‘goed bestuur’ en controlling. Hij is buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch – School of Public Leadership. Daarnaast was hij in het verleden hoogleraar Public Governance aan Nyenrode en de Vrije Universiteit. Tevens was bij 10 jaar partner bij Deloitte. Hij is expert op het gebied van Public Governance, Public Controlling, Publiek Private Samenwerking en Maatschappelijke Waardencreatie en als zodanig een bekend overheidsadviseur. Hij is adviseur voor veel overheden in Europa, Afrika en andere regio’s.