Prof.dr. G.D. (Goos) Minderman, directeur van The Midfield

Hoogleraar Public Governance in Amsterdam (tot 2017) en Stellenbosch (Zuid Afrika)

Verbonden aan Center for Professional Learning van de Universiteit Leiden, het Center for Public and Nonprofit Management van de University of Central Florida en het Center for Training Public Management van de Kaunas University in Litouwen. Gastdocent bij de Commissarissenleergang van de Erasmus Universiteit.

Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem. Voorzitter Toezichtcommissie Belastingdienst Gemeente Amsterdam.

Goos Minderman heeft een lange geschiedenis in overheid en middenveld: Vluchtelingenwerk, IKON en een korte tijd als Eerste Kamerlid. Hij begon zijn carrière bij de rijksoverheid (Ministerie van Financiën – IRF en ministerie van OCW). In 2008 werd hij benoemt tot interim voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rochdale en in 2012 bij MBO Utrecht (voorheen onderdeel Amarantis). Ook nam hij deel aan de rijkscommissies voor onderzoek seksueel misbruik jeugdzorg (Commissie Samson) en de Gefinancierde Rechtshulp (Commissie Wolfsen). Tussen 2002 en 2012 was hij executive member of the presidium of the Conference of European Churches in Geneve, namens de protestantse kerken in Nederland.

Hij heeft in 2001 het initiatief genomen voor een controllersopleiding aan voor de non- profiten publieke sector en later het Zijlstra Center, waar hij voor beiden als directeur de eindverantwoordelijkheid droeg binnen de Vrije Universiteit.

Minderman doet veel evaluaties van raden van toezicht en raden van commissarissen en adviseert en begeleid deze raden in hun eigen verbeterslagen. Hij publiceert veel – zowel wetenschappelijk als opiniërend – over toezicht in Nederland. Zijn boeken genaamd “Waar is de raad van toezicht?” worden veel aangehaald en gebruikt. Zijn passie voor het middenveld blijkt ook uit zijn activiteiten in het buitenland waar hij veel trainingen en colleges verzorgt over de strategie van non profit organisaties.