Mr. drs. G. (Gerdien) Bikker-Trouwborst, eigenaar CreaLex

Voorzitter raad van toezicht CVO-AV, vice-voorzitter raad van toezicht MBO Amersfoort, lid bestuur vereniging toezichthouders in het onderwijs. Vanuit haar portefeuilles is zij specifiek betrokken bij de professionalisering van toezichthouders en bij voorkomende juridische zaken.

Gerdien Bikker heeft een eigen visie op goed toezicht. Bovendien vindt zij het van belang om maatschappelijk betrokken te zijn en een bijdrage te leveren. Vanuit de Vrije Universiteit is zij bezig geweest met onderzoek naar goed bestuur en goed toezicht (Governance). Daarbij is met toezichthouders en commissarissen van woningcorporaties, zorg en onderwijs gesproken over het beter vormgeven van toezicht. Daarbij waren de governancecodes, de verhouding tot college van bestuur en stakeholders, werkgeverschap en ambities, onderwerp van onderzoek en gesprek. Dit leidde tot de publicatie De Verklaring van Ambitieus Toezicht. Zij vindt het boeiend om enerzijds te zoeken naar wegen om toezicht en bestuur zo goed mogelijk vorm te geven vanuit (praktijkgericht) onderzoek en anderzijds zelf deel uit te maken van de bestuurlijke processen in de praktijk van alle dag. Zij heeft diverse functies vervuld binnen onderwijsinstellingen en overheid en heeft veel ervaring met het geven van trainingen en cursussen. De voortdurende ontwikkeling van mensen en organisaties is haar motivatie bij de dingen die zij doet.