– Universitair Docent Housing Management, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
– Lid RvC woningcorporatie Rochdale, Amsterdam
– Visitator woningcorporaties, via Raeflex
– Lid Vlaamse Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen
Gerard van Bortel is al bijna 30 jaar actief in de volkshuisvesting, en dat in diverse rollen: beleidsmedewerker, manager, consultant, visitator, onderzoeker, docent én toezichthouder. Van Bortel richt zich, onder andere, op vraagstukken die samenhangen met de positie van woningcorporaties in het maatschappelijk middenveld, met name hun samenwerkingsrelaties met overheden, marktpartijen, bewoners en andere maatschappelijke organisaties.
Hij onderzoekt onder welke voorwaarden deze samenwerkingsrelaties kunnen bijdragen aan uitbreiding van het aanbod van betaalbare woningen, verhoging van de energieprestaties en circulariteit van de woningvoorraad, en het ondersteunen van kwetsbare buurten en bewoners.  Van Bortel maakt daarbij gebruik van bouwkundige, bedrijfskundige en bestuurskundige theorieën en concepten.
Een interview met Gerard van Bortel in de publicatie ‘Waardevol Wonen’ (2018) van De Vernieuwende Stad geeft een mooi beeld van zijn opvattingen over de vraagstukken waarmee Nederlandse woningcorporaties worden geconfronteerd als maatschappelijk middenveld organisatie.