Drs. Frank van der Lee RA geeft als partner leiding aan de publieke
sectorpraktijk van BDO Advisory. Zijn aandachtsgebieden liggen op het
gebied van financieel management en organisatieadvies in de markten
zorg, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Voordat Frank
zich aan BDO verbond, heeft hij jarenlange ervaring als accountant in de
publieke sector opgedaan en is hij werkzaam geweest voor Shell. Frank is
lid van de raad van toezicht van stichting ZorgAccent en voorheen tevens
van de raad van toezicht van GGZ Centraal.