Ed Vosselman is al decennia lang als docent en onderzoeker verbonden aan universiteiten, vanaf 1997 als hoogleraar Management Accounting. Vanaf 2005 is hij verbonden aan de Radboud Universiteit (Faculteit Managementwetenschappen) waar hij nu een onderzoeksgroep leidt die zich in het bijzonder bezig houdt met de performativiteit van cijfers en calculaties in organisaties en de samenleving waar die organisaties deel van uitmaken. Het gaat daarbij enerzijds om de vraag hoe cijfers in relatienetwerken tot stand komen en anderzijds welke effecten cijfers hebben op de instandhouding en ontwikkeling van relatienetwerken. Het onderzoek vindt in het bijzonder plaats in publieke organisaties in de sectoren van het onderwijs en de gezondheidszorg.
Voorts richt het onderzoek zich op het verband tussen calculeren, beheersen en vertrouwen. Het onderzoek is gepubliceerd in diverse vooraanstande wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Accounting, Organizations and Society; Management Accounting Research; Accounting and Business Research; Journal of Business Ethics; Administration & Society; Qualitative Research in Accounting and Management; Journal of Organizational Change Management; Journal of Accounting and Organizational Change. Voorts zijn er publicaties in diverse Nederlandstalige tijdschriften, waaronder TPC (Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control) en MAB (Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie).

Ed heeft diverse bestuursfuncties vervuld in organisaties in de publieke sector. Zo was hij van 2000-2004 decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de EUR. Hij is lid geweest van de Wetenschappelijk Raad voor het Onderhoud van DiagnoseBehandelCombinaties (zorg). Op de universiteit is hij voorzitter van diverse commissies, waaronder de Commissie Planning en Begroting. Hij heeft als voorzitter en als lid geparticipeerd in visitatiecommissies voor het onderwijs in bestuursenbedrijfswetenschappen op diverse universiteiten. Hij is lid (geweest) van NWO commisies die onderzoeksgelden toekennen (VIDI, VICI) en hij is voorzitter van de Quality Assurance Committe van alle opleidingen tot Registercontroller in Nederland.