pasfoto Dick RuimschotelDick Ruimschotel is onderzoeker, denker/schrijver en adviseur op het gebied van toezicht en governance. Daarnaast geeft hij lezingen en cursussen (o.a. een summer course met Willem van Leeuwen) en is hij columnist bij Vide, de vereniging van toezichthouders in de publieke sector (www.videnet.nl). Hij is directeur van CMC/T11 Company, een bureau gericht op toezicht en compliance (CMC www.t11.net). Een paar jaar geleden schreef hij een boek Goed Toezicht, dat alle vormen van toezicht behandelt; zowel intern als extern, formeel als informeel, nationaal als internationaal (Goed Toezicht; principes van professionaliteit, democratie en good governance, Mediawerf, 2014, www.goedtoezicht.info).

Dick heeft een brede universitaire en professionele achtergrond en brede belangstelling. Hij studeerde rechten, psychologie en filosofie aan de universiteiten van Rotterdam (Erasmus Universiteit), Amsterdam (UvA), Ann Arbor (University of Michigan) en Cambridge (Harvard University) en promoveerde in 1987 bij prof. dr. A.D. de Groot. Hij werkte op de universiteit van Rotterdam (Erasmus), Amsterdam (UvA en VU) en Florence (European University Institute) en bij bureaus als Intomart, Twijnstra Gudde en AEF. Sinds 1998 heeft hij zijn eigen bureau CMC/T11 Company en is vanaf 2011 is hij betrokken bij postdoctorale opleidingen (integrity and compliance management, change management). Sinds 2018 is hij visitator bij woningcorporaties.

Zijn interesse in verklaringen en instrumenten leidde tot een aantal modellen en monitoren, zoals de Tafel van Elf (T11), een universeel verklaringsmodel voor non-compliance, dat breed wordt gebruikt in de wereld van toezicht. Op dit moment (maart 2019) ontwikkelt hij een instrument om zicht en greep te krijgen op soft/hard control & cultuur en is hij halverwege een boek over verantwoordelijkheid (wat is het, hoe werkt het, wat is de functie van verantwoordelijkheid in de fabric of society).

Een andere interesse van Ruimschotel naast riskmanagement is kansmanagement; dus niet ‘hoe vermijd je risico’s’ maar ‘hoe vergroot je de kans op goede dingen’. In dat kader is hij met zijn zuster een startup begonnen, Jobcarrousel, dat met een nieuwe concept de mobiliteit binnen en tussen bedrijven stimuleert (www.jobcarrousel.com). Vandaar uit is hij geïnteresseerd in veranderingen en innovaties. Daarover schreef hij onlangs een artikel in Holland Management Review: Flux inspelen op veranderingen en stroomversnellingen (juni, 2018).

Enkele publicaties:
• Verkeer als stelsel met stelselverantwoordelijkheid voor veiligheid? Naar een moderne governance opvatting van ‘co-responsibility’ bij stelsels, Bestuurskunde 2018 (27) 1
• Goed Toezicht principes dilemma’s pijnpunten. Tijdschrift goed bestuur en toezicht, dec 2017.
• Wroeten in het duister zoeken naar het licht: incidenten, fouten en falen in de semi-publieke sector. In: ‘Zorg voor Toezicht. De maatschappelijke betekenis van governance in de zorg’ (Eds. Henk den Uyl en Ton van Zonneveld). (nov. 2015)
• De glijdende schaal van goed naar slecht bestuur en toezicht, Tijdschrift goed bestuur en toezicht, maart 2015.

bereikbaarheid: ruimschotel@t11.net. 06-53246708