Over het maatschappelijk mandaat als grondbeginsel voor intern toezicht in de zorg.
Commissie Legemaate, ingesteld door bestuur NVTZ. Rapport NVTZ, zonder jaar (2017).

Dit rapport, geschreven in opdracht van de NVTZ, gaat in op de ‘toegevoegde waarde’ van de Raad van Toezicht. Het rapport beschrijft toezicht houden als het vormen van een (gezamenlijk) moreel oordeel in de afwezigheid van universele waarden en de aanwezigheid van verschillende morele referentiekaders, persoonlijkheden, machtsverhoudingen en expliciete en impliciete normen. In dit rapport worden op basis van verschillende publicaties een aantal waarden gedistilleerd die vaak in verband worden gebracht met goed toezicht. Vervolgens wordt ingegaan op het idee van maatschappelijk mandaat dat door de Raad van Toezicht aan het bestuur verschaft wordt. Tot slot wordt, aan de hand van illustratieve voorbeelden, ingegaan op de essentie van de praktijk van toezicht houden. Lees het rapport (pdf).