Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

Evenement weergaven navigatie

oktober 2019

Netwerkbijeenkomst

10 oktober 2019, 18:00 t/m 21:00

Tijdens deze netwerkbijeenkomst werden twee presentaties gegeven. Hieronder worden ze samengevat weergegeven. Tekst: Herman Radstake Interne dynamiek en toezicht Michiel Louweret werkt als adviseur tussen bestuur en uitvoering, beleid en strategie. Hij kon wegens ziekte zijn inleiding niet op het seminar houden, en doet dat nu. Hij voert ons door de interne onderstroom van organisaties en het belang hiervan voor de toezichthouder. 1. Veranderen in onderstroom en bovenstroom. Volgens een onderzoek van Homan (zie bijv. Thijs Homan, De veranderende gemeente, Tab 5. Taalgenootschappen met privéaanlegsteigers, A&O Fonds Gemeenten, 2019, download de publicatie) mislukt bijna 70% van de veranderingsprojecten in gemeenten (systemen, werkwijzen, sturing en dienstverlening). Hoe komt dat? Het onderzoek gaf inzicht: gemeenten zitten in een netwerk van partijen met heel veel verschillende en vaak tegengestelde verwachtingen. De organisatie kan hieraan nooit tegemoet komen. Om te laten zien dat ze er aandacht voor hebben, initiëren bestuurders veranderingstrajecten. Dit gebeurt in de bovenstroom, de formele wereld van organisaties. Professionals gedragen zich afwachtend: laten we kijken wat er gebeurt, hoe het doorwerkt en wordt doorgezet. In de onderstroom bestaat een ander werkelijkheidsbeeld. Steun van management en menskracht om de veranderingen daar te implementeren, ontbreken. Dat blijft vaak onzichtbaar. Bestuurders zijn vaak langdurig bezig met bovenstroomdiscussies over beleid, invulling van functies, concepten en modellen. Bovenstroom en onderstroom raken elkaar zelden; 80% van de professionals klaagt dat hun talenten niet optimaal worden benut. In verreweg de meeste organisaties is een boven- en onderstroom, met verschillen door aard, omvang en leeftijd van de organisatie. Ze bestaan naast en door elkaar. In de bovenstroom lopen veranderingen vast in regels en handboeken. In de onderstroom bestaan hechte gemeenschappen en sterke relaties, die hun eigen interpretatie geven aan het beleid van de bovenstroom. Dat ligt nogal eens ver weg van de eigenlijke bedoeling. Deze netwerken blijven ook na reorganisaties (voorbeeld: gemeentelijke herindelingen) intact. Louweret signaleerde dat ‘regimebewakers’ (meestal anderen dan formele leiders!), de toegang tot de gemeenschappen bewaken en interpreteren welke betekenis het beleid heeft voor deze groep. Veranderingen moeten daarom altijd in beide worden doorgevoerd. Louweret stelt dat de meeste bestuurders onvoldoende idee hebben van de denkbeelden, opvattingen en overtuigingen in de onderstroom van hun organisaties (en als zij zeggen dat wel te hebben, mankeert het hen aan gezond zelfinzicht). Om deze werelden bij elkaar te krijgen, pleit hij voor ideeënseks: informele kanalen waar de onderstroom binnenkomt in de bovenstroom. 2. Besturen volgens de bedoeling Besturen werken volgens ‘de bedoeling’. Goos wil ervan af. Veel boeken gaan over hoe besturen volgens de bedoeling kunnen werken. Het komt vaak neer op professionals meer verantwoordelijkheid geven, meer sturen op normen waarden en principes en vertrouwen schenken aan mensen. Vooral in traditionele organisaties wordt dit herkend. Kunstjes werken niet. Er is verschil tussen generaties binnen bedrijven. Wat vraagt dit van bestuurders? Transformatief leidinggeven in plaats van hiërarchisch: niet alles weten, maar in gesprek gaan. 3. Adviserend toezichthouden Een raad van commissarissen die goed is uitgerust voor de controlerende taak is dat niet noodzakelijk voor de adviserende taak. Nog steeds vragen organisaties in vacatureteksten voor toezichthouders heel ervaren mensen als adviseur. Veel bestuurders zien op tegen het gesprek met de RvT. Hoe ga je dan advies vragen? Open staan en luisteren werkt hierbij beter dan advies geven vanuit eigen kennis en ervaring van de toezichthouder. Dus haal de onderstroom binnen bij de bovenstroom. Stakeholdermanagement begint met het gesprek met eigen mensen. Frits Oukes kijkt naar dynamiek in raden, dat geen samenspel van leden is maar van codes en conformeren. De codes van de bovenwereld blijven daar en zijn vaak gesloten. Hoe kun je bij een gedragscode van openheid komen? Veranderkracht heeft…

Meer weten »

november 2019

Netwerkbijeenkomst

19 november 2019, 18:00 t/m 21:00
‘t Springhuys Utrecht,

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Meer weten »

december 2019

Netwerkbijeenkomst

12 december 2019, 18:00 t/m 21:00

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Meer weten »

februari 2020

Netwerkbijeenkomst

18 februari, 18:00 t/m 21:00

Netwerkbijeenkomst van The Midfield. De presentatie ging over een nog lopend proces. Hierover kan geen informatie worden gedeeld. In het algemeen zijn wel enkele lessen geleerd. Commissarissen/toezichthouders mogen zich niet door persoonlijke belangen of angsten laten leiden. Een check voor benoeming op de risico's hierop is nodig. De wetgeving regelt wel de lengte van termijnen van bestuurders, maar stelt geen maximum aan het aantal termijnen. De ervaring leert dat er een grens zit aan de houdbaarheid van bestuurders. In het tweede deel van de bijeenkomst wisselen de aanwezigen van gedachten over de toekomst van The Midfield. Sterk gedeeld blijkt de wens om het netwerk voort te zetten. De fysieke ontmoetingen zijn van belang voor het kennen van elkaar, het delen van ervaringen en het uitwisselen over verbetering van de rol van de toezichthouder op grond van de opgedane ervaringen. Er worden diverse voorstellen gedaan voor de vormgeving in het vervolg. Hiermee wordt een plan opgesteld. De overige geplande bijeenkomsten van het netwerk in het voorjaar van 2020 vervallen. De leden van het netwerk krijgen bericht over de concrete vorm waarin het netwerk zal worden voortgezet.

Meer weten »

maart 2020

Leergang nieuwe toezichthouders 2020

11 maart, 15:00 t/m 20:30
‘t Springhuys Utrecht,
€1699

Inhoud, doel en doelgroep van de leergang nieuwe toezichthouders van The Midfield in het voorjaar van 2020.

Meer weten »

Netwerkbijeenkomst vervalt

24 maart, 18:00 t/m 21:00
‘t Springhuys Utrecht,

Deze netwerkbijeenkomst van The Midfield VERVALT.

Meer weten »

Leergang nieuwe toezichthouders, meeting 2

25 maart, 15:00 t/m 20:30
‘t Springhuys Utrecht,

Vierdaagse leergang Datums: Woensdag 11 & 25 maart en 8 & 22 april 2020 Locatie: ’t Springhuys te Utrecht Voor beschrijving van de inhoud zie de tekst bij 11 maart.

Meer weten »

april 2020

Leergang nieuwe toezichthouders, meeting 3

8 april, 15:00 t/m 20:30
‘t Springhuys Utrecht,

Vierdaagse leergang Datums: Woensdag 11 & 25 maart en 8 & 22 april 2020 Locatie: ’t Springhuys te Utrecht Voor beschrijving van de inhoud zie de tekst bij 11 maart.

Meer weten »

Netwerkbijeenkomst vervalt

21 april, 18:00 t/m 21:00
‘t Springhuys Utrecht,

Deze netwerkbijeenkomst van The Midfield vervalt.

Meer weten »

Leergang nieuwe toezichthouders, meeting 4

22 april, 15:00 t/m 20:30
‘t Springhuys Utrecht,

Vierdaagse leergang Datums: Woensdag 11 & 25 maart en 8 & 22 april 2020 Locatie: ’t Springhuys te Utrecht Voor beschrijving van de inhoud zie de tekst bij 11 maart.

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen