Toezicht in het middenveld

Gerdien Bikker-Trouwborst, Arno Geurtsen, Jajo Hellinga, Esther Spetter en Goos Minderman in: De Nieuwe Meso, maart 2018, nummer 1, pag 87-93.
Op basis van een verkennende ronde in het middenveld vergelijkt een aantal leden van de denktank The Midfield ontwikkelingen met betrekking tot opdracht, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de raden van toezicht in de verwante sectoren onderwijs, zorg en volkshuisvesting.
Lees/download de publicatie (pdf).