Bijeenkomsten in 2022

 

Alle bijeenkomsten zijn van 18.00 tot 20.30 bij BDO in Utrecht. We beginnen met een hapje en na afloop is er gelegenheid om te netwerken.

 

Dinsdag 8 maart 2022 Cybersecurity

 

Toezichthouders zijn gericht op de continuïteit van de eigen organisatie. Digitalisering levert ons niet alleen voordelen op, het stelt ons ook voor nieuwe dilemma’s. De vraag hoe betrouwbaar de gegevens zijn die wij in onze organisatie gebruiken, en wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit is een basale maar oh zo belangrijke vraag. Daarnaast wordt er in toenemende mate aandacht gevraagd voor de veiligheid van systemen voor aanvallen van buiten. Wat moeten wij daarmee als toezichthouders, en wat kunnen wij überhaupt doen aan dit soort risico’s. Tenslotte moeten toezichthouders ook bewaken dat de algoritmes die worden gebruikt in de organisatie ook voldoen aan maatschappelijke normen en waarden. Tijdens een interactieve lezing wordt op de thematiek ingegaan

 

Dinsdag 7 juni 2022: Toezichthouden en groepsdynamica; prof dr. Thijs Homan

 

Iedere organisatie heeft zijn eigen dynamiek. Soms levert deze dynamiek een positieve bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen, maar soms ook niet. En het komt ook voor dat organisaties en de mensen die er werken het lastig vinden om zich aan te passen, aan zich veranderende omstandigheden. Wat maakt dat de organisatiedynamiek er is, en wat zijn de persoonlijke drijfveren van iemand in de organisatie die maken dat de organisatiedynamiek er is. Feitelijk is de toezichthouder ook onderdeel van deze dynamiek, omdat ook zij een rol spelen in het geheel.

 

In de lezing krijgt men inzicht in organisatiedynamiek en de achterliggende oorzaken, en kan men ook de eigen casuïstiek inbrengen.

 

Dinsdag 6 september 2022: Toezichthouden en duurzaamheid; dr. B. Pesalj

 

Het thema duurzaamheid is voor iedere organisatie dominant geworden. Niet alleen worden organisaties gevraagd duurzaam te opereren, maar ook worden zij geacht zich hierover te verantwoorden. Tijdens deze avond wordt gereflecteerd op nationale en internationale ontwikkelingen op dit vlak en hoe deze doorwerken in de toezichthoudende functie

 

Dinsdag 6 december 2022: Inertie in organisaties;

 

Organisaties hebben de neiging om zich optimaal aan te passen aan hun omgeving. Onderzoek wijst echter uit, dat het ook voorkomt dat organisaties die zich eenmaal hebben aangepast aan hun omgeving dit op andere momenten lastig vinden om dit weer opnieuw aan te passen. Degenen die in de organisatie werken hebben daar vaak goede of minder goede redenen voor. Een goede reden is bijvoorbeeld dat een grote investering moet worden terugverdiend. Een minder goede reden is, dat veranderen niet wordt overwogen omdat men overtuigd is van het eigen gelijk. Tijdens deze avond wordt ingegaan op de oorzaken van het inert reageren van organisaties, wanneer dit gewenst is en wanneer niet, en wat de argumentatie is daarvoor. Deze inzichten kan de toezichthouder gebruiken richting bestuurders om veranderingen te stimuleren.