Op 24 november 2017 organiseerde The Midfield een eerste seminar onder de titel

Do Boards really matter?

Wat is de meerwaarde van intern toezicht?

Deze video toont de samenvatting van het seminar.

De samenleving verwacht steeds meer van raden van toezicht in de zorg, de volkshuisvesting en het onderwijs: toezicht moet leiden tot betere dienstverlening, betere organisaties en een betere samenleving. Meer verantwoordelijkheden, meer taken, grotere aanspreekbaarheid en stijgende aansprakelijkheid. De normering van ‘goed toezicht’ in codes en regelingen neemt toe. Ook de externe toezichthouders (inspecties) zijn sterk in beweging en de vraag is ‘wie waar nog over gaat’. Hoe leveren raden van toezicht in deze context  toegevoegde waarde en hoe maken we dat zichtbaar?

Deze vragen werden vanuit verschillende perspectieven belicht. Aan het woord kwamen een toezichthouder, een wetenschapper, een inspecteur en een politicus.

Programma

9.45 uur: Een jaar lang Toezicht met Passie!
Guido van Woerkom, voorzitter VTW.
o De toezichthouder met Passie
o Corporatiesector zoekt balans in nieuwe wettelijke governance
o Toezicht en governance van de maatschappelijke onderneming

10.15 uur: meerwaarde onderzocht!
Marlies Honingh, Universitair docent RU Nijmegen
o Resultaat van onderzoek: impact van toezicht op onderwijs
o De rol van voorzitters, bestuurders en ouders in de raad van toezicht
o Lessen voor maatschappelijk effectiever toezicht houden

11.15 uur: de verhouding met intern toezicht
Ronnie van Diemen – van Steenvoorde, Inspecteur-Generaal Zorg
o De inspectie en de raad van toezicht: partners of aparte werelden?
o Recente beleidswijzingen van de IGZ inzake governance in de zorg
o Een blik naar de nabije toekomst van het toezicht in de zorg

11.45 Een gesprek over profielen, veranderingen in eisen en de problemen om vacatures te vullen. Willem van Leeuwen ondervraagt recruiters José Coenen, Karen Kragt, Lilian Vos en Klaus Schmitt over de dagelijkse praktijk van objectivering van processen, schuivende profielen en een zoektocht naar versterking van toezicht. Wat moet iemand kunnen om in 2017 benoemd te worden?

14.00 uur: De actuele ontwikkelingen in het toezicht in 2017: resultaat van een inventarisatie. Als we de ‘staat van het toezicht’ opmaken: waar gaat het dan om in 2017?
Goos Minderman, directeur The Midfield en hoogleraar Public Governance

15.00 uur: KEY NOTE Maatschappelijke ondernemingen en de relatie met de overheid
Prof.mr.dr. J.P. Balkenende, senior advisor EY en voormalig minister-president
Met een introductie door Marianne Luyer.

Trends In Toezicht

Onderstaande video laat een aantal deelnemers aan het woord over de belangrijkste trends die zij zien in de ontwikkeling van het toezicht.