Leergang nieuwe toezichthouders
1.699 excl. BTW

15 maart en 18 april 2021

Een toezichthoudende functie bij een woningcorporatie, een onderwijsinstelling of een zorginstelling is geweldig mooi: op goed niveau reflecteert u op belangrijke maatschappelijke vragen en de eisen die de samenleving aan de organisatie stelt. U toetst of de maatschappelijke taak goed wordt uitgevoerd binnen verantwoorde randvoorwaarden. U bent werkgever, adviseur en de kritische toets van de organisatie. Het is eervol, intensief, relevant en kan enorm bijdragen aan uw ontwikkeling!

In deze leergang bieden we een programma voor mensen die graag deel willen gaan uitmaken van een raad van toezicht of een raad van commissarissen. Maar ook voor diegenen die er recent in zijn benoemd en de behoefte hebben om het hele scala van normen, best practices en rollen eens goed door te praten. De leergang behandelt alle belangrijke theoretische en normatieve aspecten en koppelt deze aan uw eigen ervaring en de ervaring van zeer bedreven toezichthouders uit alle delen van de semipublieke sector: volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur. Ook vanuit de private sector is er professionele inbreng. De docenten geven tools, inzichten en ervaringen vanuit hun eigen praktijk. Dilemma’s van toezichthouders worden uitgebreid besproken.


Aan het einde van de leergang:

• Hebt u een goed overzicht van het functioneren van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in de praktijk.

• Hebt u een helder inzicht in theoretische concepten en normen van goed toezicht

• Hebt u een goed overzicht van de ontwikkelingen in de verschillende sectoren

• Hebt u een helder inzicht in de vraagstukken en dilemma’s die aan de orde (kunnen) komen in de uitoefening van de toezichtstaak

• Hebt u een aantal concrete tips om uw profiel te formuleren.


In deze leergang combineren wij enthousiasme voor de sector en passie voor het toezichtsvak met deskundigheid en ervaring! Diverse sprekers inspireren u, waaronder:


• Prof. Dr. Goos Minderman (hoofddocent)

• Drs. Marianne Luyer CMC

• Mr. Willem van Leeuwen

• Dr. Arno Geurtsen RC

• Drs. Robert ’t Hart

• Drs. Judy Braam

• Jaap Kleijwegt, Msc MBA CRMA


De leergang wordt georganiseerd vanuit The Midfield, denktank voor goed bestuur en toezicht. Vanuit de wens om de publieke dienstverlening verder te versterken, bieden we deze leergang tegen de laagst mogelijke prijs aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@themidfield.nl.

 

Vul onderstaand formulier in als u zich wilt aanmelden:

    Uw gegevens

    Dhr.Mevr.

    Opmerkingen