Leergang Commissarissen en Toezichthouders.
WANNEER: Dag 1: donderdag 08 september 2022 dag 2: donderdag 22 september 2022.


LOCATIE: KASTEEL HARMELEN

kasteel


Commissarissen en toezichthouders worden geacht om, rekening houdend met de wensen van stakeholders, toezicht te houden op de continuïteit van de organisatie. 

 

Dat is niet eenvoudig, want commissarissen en toezichthouders staan in Nederland op een bepaalde afstand van de bestuurders. 

 

Vandaar dat een gedegen voorbereiding van wezenlijk belang is om deze functies naar behoren te kunnen uitvoeren.Aan het einde van de leergang:

 

·      Heeft u een goed overzicht van het functioneren van rvc’s (en rvt’s) volgens wet en regelgeving, branchecodes en in de praktijk

·      Heeft u zicht op actuele thema’s die momenteel spelen in en om organisaties zoals ethiek en diversiteit, 

·      Heeft u zicht in theoretische concepten en normen van goed toezicht 

·      Heeft u een goed overzicht van de ontwikkelingen in de verschillende sectoren 

·      Heeft u een helder inzicht in de vraagstukken en dilemma’s die aan de orde (kunnen) komen in de uitoefening van de toezichtstaak 

·      Kunt u een toezichtsvisie formuleren op basis waarvan u uw toezicht als Raad kunt invullen.

 

In deze leergang combineren wij enthousiasme voor de sector en passie voor het toezicht vak met deskundigheid en ervaring! 

 

Waar gaat de leergang over?

 

Toezicht is een gecompliceerde taak. In een professionele organisatie houdt men vanaf enige afstand toezicht op een organisatie in een context van regelgeving, kwaliteitseisen en maatschappelijke relevantie. De normen voor goed toezicht veranderen snel en zijn niet altijd helder. Wel is duidelijk dat er een duidelijke wettelijke basis is voor het toezicht, waarmee duidelijk wordt aangegeven waarvoor men verantwoordelijk is, en waar men als toezichthouder en commissaris op moet letten.


In deze leergang bieden we een programma voor mensen die net lid zijn van een Raad van Commissarissen/Toezicht dan wel die deel willen gaan uitmaken van een raad van toezicht of een raad van commissarissen. 

 

Vragen die aan de orde komen:

 

·      Wat is ons wettelijke kader?

·      Welke normen en systemen zijn relevant voor het houden van toezicht? 

·      Welke waarden zijn er aan de orde in het houden van toezicht? 

·      Wat is het verschil tussen toezicht en bestuur? 

·      Hoe op afstand goed toezicht te houden en hoe goed balans te houden tussen toezicht en bestuur, en welke groepsdynamiek ontstaat daardoor?

·      Hoe beïnvloed ik beleid en uitvoering en hou toch ruimte om te toetsen?

·      Wat zijn ethische dilemma’s in organisaties en toezicht? 

·      Wat betekent de digitale samenleving voor mijn tol als toezichthouder? 

·      Hoe geef ik de werkgeversrol van de RvT inhoud? 

·      Hoe ga ik om met stakeholders?

·      Hoe ga ik om met diversiteit en inclusie?

·      Hoe houd ik financieel toezicht? 

·      Hoe vertaal ik al hetgeen ik heb geleerd in een toezichtsvisie?

 

Hoe gaan we de leergang doen?

 

Ons vertrekpunt is ervaringsleren. Wij combineren praktijkervaring met ‘theoretische’ inzichten. Waarbij theoretisch moet worden gezien als hetgeen uit de praktijk valt af te leiden in de wetenschappelijke literartuur.

 

·      U ontvangt (digitaal) veel stukken en artikelen: samen met een relevante literatuurlijst vormt dit een goede bibliotheek van relevante publicaties; 

·      Door interactieve presentaties omtrent een aantal onderwerpen ontstaat een op uw profiel gemaakt beeld van de invulling van het toezichthouderschap; 

·      U voert gesprekken met elkaar en de docent: uitwisseling van visies en ervaringen.

·      Tot slot is er veel casuïstiek: hoe zou u de gepresenteerde situatie oplossen? 

 

The Midfield organiseert de leergang in samenwerking met BDO en de Erasmus Universiteit. Deze organisaties hebben beiden een maatschappelijke doelstelling ter versterking van de publieke dienstverlening. Het is vanuit die visie dat deze leergang tegen de laagst mogelijke prijs wordt aangeboden.

 

Wat zijn de kosten, en docenten.

 

De kosten van de training bedragen € 1.699,00 excl. BTW. 

Dit bedrag is inclusief de kosten die zijn gemoeid met de leermiddelen die tijdens de training ter beschikking worden gesteld. Tijdens de bijeenkomst wordt ook gezorgd voor maaltijden en koffie. 

Dit is ook in de prijs meegenomen.

 


Docenten van deze leergang zijn:

Dr. A. Geurtsen RC, wetenschappelijk directeur van de opleiding Advisory en de Executive Master Finance & Control van de Erasmus Universiteit. Hij is daarnaast een ervaren bestuurder, commissaris en toezichthouder. Hij is expert op het gebied  van governancevraagstukken en bedrijfsvoeringsthema’s. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan.

Mr. Willem van Leeuwen heeft een brede ervaring als toezichthouder, bestuurder en governance adviseur van maatschappelijke organisaties in de volkshuisvesting, de zorg en het onderwijs.  Momenteel is hij voorzitter van de RvC van Dudok Wonen en onafhankelijk voorzitter van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Eem. Ook is hij docent governance, onder andere bij Erasmus Governance Institute en bij Avicenna.

Drs. J. Kleijwegt RA is partner van BDO en verantwoordelijk voor de not for profit praktijk in Nederland. Hij heeft ruime ervaring met bestuur en toezicht in zijn dagelijkse controlepraktijk en kent de situatie van binnenuit.

Drs. Marianne Luyer CMC is ondernemer en adviseur. Zij schreef het boek “Waardegedreven leiderschap” dat veel impact heeft op bestuurders en toezichthouders. Zij is toezichthouder bij Haga Reinier (ziekenhuis), Stichting Exodus (gedetineerdenzorg) en voorzitter van de rvt van het CNV (Vakbond). Oud voorzitter van de Besturenbond (thans Verus) en betrokken bij de ronde tafels omtrent toezicht en sturing van het CAOP. 

Dr. Mr. R. van der Kuijp, geeft als ervaren docent van de Erasmus Universiteit op geheel eigen wijze invulling aan het benoemen van de wettelijke kaders waarmee toezichthouders en commissarissen rekening dienen te houden.

Prof. Dr. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en verbonden aan de Universiteit van Tilburg en de Erasmus Universiteit. Hij adviseert de katholieke kerk in Rome.

R. I. Balwant Msc is gespecialiseerd in inclusie en diversiteitsvraagstukken. Zij heeft als zodanig naam gemaakt en weet waarom diversiteit en inclusie zo belangrijk is voor uw organisaties. Hoe organisaties daar intern en extern mee om moeten gaan. 

Dr. J. Posseth is zeer ervaren met vraagstukken die leven in de digitale samenleving en hoe het zich doorvertaald in de bestuurlijke agenda. 

Voor wie is de leergang bedoeld?

De doelgroep:

Commissarissen en toezichthouders in non-profit organisaties. Mensen die belangstelling hebben voor een toezichthoudende positie en zich grondig willen voorbereiden op deze rol en op de selectieprocessen die kunnen volgen. Bestuurders die staan voor het omvormen van hun organisatie van een ‘one-tier’ board naar een ‘two-tier’ board kunnen hier ook goed terecht.

 

Wilt u als commissaris of toezichthouder uw eigen visie en gedrag eens tegen het licht houden? Wilt u weer bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen? Wilt u uw kennis op de onderling samenhangende onderwerpen weer bijspijkeren? Dan is deze leergang een uitstekende manier!